תפריט

התפריט שלנו מורכב  משנים  רבות של מסורת והרבה נשמה שיש לאוכל  ישראלי